Nybörjare Steg 1Ålder 4 år och uppåt.

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Det behövs inga förkunskaper, man behöver inte ha någon tidigare vattenvana.

Mål Vattenvana. Självständighet. Ta sig fram 6 meter utan flythjälp på mage och rygg. Kunna doppa ansiktet, bubbla, släppa botten samt flyta.

Kursinnehåll Viktigt känna tillit och trygghet till vattnets egenskaper, så att man upplever att man har kontroll över hur kroppen rör sig i vattnet. Det är först när man vågar släppa bottnen, kan bubbla, vågar testa och hitta sin vattenbalans som vi kan börja jobba med själva teknikundervisningen.


Steg 2


Ålder Barn och ungdom

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Se simskolan steg 1.

Mål Vattenvana. Självständighet: magläge och ryggläge. Kunna simma ca 5-6 m på både mage och rygg.

Kursinnehåll Angående simsätten, så utgår vi företrädesvis från bröstsimmet som magsim men vi anpassar undervisningen efter individen. Olika individer behöver träna på olika mål och övningar. Vi tränar på olika simsätt för att hitta det som passar för individen. Viktigt är att simmaren känner trygghet i det hen gör.

Steg 3


Ålder Barn och ungdom

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Se simskolan steg 2 samt vara trygg på djupt vatten. Simmaren ska kunna ta sig fram självständigt på djupt vatten utan att vara rädd för att inte nå botten med fötterna.

Mål Målen är också att kunna simma 10-12 meter. vilket motsvarar en längd på Streteredsbadet. Man ska också kunna simma både på mage och rygg men simsättet beror på individen. Vi tränar på alla simsätt under terminen.

Kursinnehåll Korta sträckor varvas med lite längre sträckor, så att tekniken nötes in i rörelseminnet. I denna nivå strävar vi efter att förälder eller medföljare ska kunna avlägsna sig från vattnet så att simmaren kan vara helt självständig med instruktörerna.


Steg 4

Ålder Barn och ungdom

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Se simskolan steg 3.

Mål 25 meter mage och rygg, totalt 50. Här ska de helst kunna vara utan föräldrar/medföljare i vattnet, precis som i steg 3. Att vara trygga i vattnet.

Kursinnehåll Korta sträckor varvas med lite längre sträckor, så att tekniken nötes in i rörelseminnet. Detta är sista gruppen på Streteredsbadet. Därefter kommer Åbybadets djupa bassäng.


Steg 5

Ålder Barn och ungdom

Bassäng: Åbybadet

Förkunskaper Se simskolan steg 4.

Mål Simkunnighet, 200 meter varav 50 meter på rygg.

Kursinnehåll Individuella mål anpassade utifrån funktionsvariation. Vi tränar på Bröstsim, Ryggsim samt magcrawl. I denna nivån är verksamheten förlagd på åbybadet, det är därför viktigt att simmaren kan simma på djupt vatten helt självständigt. Detta är vår sista nivå i simskolan, när man är färdig med steg 5 går man vidare till vår parateknikskola.


Rörelsehinder Blå, 45 minuter

Ålder Barn och ungdom

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Inga

Mål Vattenvana. Självständighet. Simning utifrån individuella förutsättningar. Vi siktar också på att simma 25 m rygg och/ eller mage.

Kursinnehåll Denna nivån är för simmare med svåra rörelsehinder som behöver mycket hjälp både på land och i vattnet. Förälder eller medföljare ska delta i vattnet under hela lektionen.

Vi jobbar extra mycket att finna vattenläge och balans. Oftast individuella lösningar i samarbete med medföljare och utifrån individuella målsättningar. Lektionen är på 45 min för att kunna hinna komma i och ur bassängen.


Rörelsehinder Orange, 30 minuter

Ålder Barn och ungdom

Bassäng Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper Vattenvana. Trygghet i vattnet.

Mål Självständighet. Simkunnighet utifrån individuella förutsättningar

Kursinnehåll Denna nivån är för dig som har lättare rörelsehinder och klarar, av att självständigt ta sig i och ur bassängen samt kan delta i undervisningen utan medföljare eller förälder.

Vi jobbar extra mycket att finna vattenläge och balans. Mer fokus på rörelsehinder. Självständiga simmare med individuella målsättningar. Det viktigaste för denna nivån är att simmaren kan vara så gott som självständig i undervisningen.

Besök gärna vår Facebooksida och vårt Instagramkonto (länkar nedan):

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub