SIMSKOLA MED FUNKTIONSVARIATION
Ålder: 4 år och uppåt.

Bassäng: Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper: Det behövs inga förkunskaper, man behöver inte ha någon tidigare vattenvana. Grupp för nybörjare.

Mål: Vattenvana. Självständighet. Ta sig fram 6 meter utan flythjälp på mage och rygg. Kunna doppa ansiktet, bubbla, släppa botten samt flyta.

Kursinnehåll: Viktigt känna tillit och trygghet till vattnets egenskaper, så att man upplever att man har kontroll över hur kroppen rör sig i vattnet. Det är först när man vågar släppa bottnen, kan bubbla, vågar testa och hitta sin vattenbalans som vi kan börja jobba med själva teknikundervisningen.

Lektionstid: 30 minuter
Ålder: Barn och ungdom

Bassäng: Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper: Se simskolan steg 1.

Mål: Vattenvana. Självständighet: magläge och ryggläge. Kunna simma ca 5-6 m på både mage och rygg.

Kursinnehåll: Angående simsätten, så utgår vi företrädesvis från bröstsimmet som magsim men vi anpassar undervisningen efter individen. Olika individer behöver träna på olika mål och övningar. Vi tränar på olika simsätt för att hitta det som passar för individen. Viktigt är att simmaren känner trygghet i det hen gör.

Lektionstid: 30 minuter
Ålder: Barn och ungdom

Bassäng: Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper: Se simskolan steg 2 samt vara trygg på djupt vatten. Simmaren ska kunna ta sig fram självständigt på djupt vatten utan att vara rädd för att inte nå botten med fötterna.

Mål: Målen är också att kunna simma 10-12 meter, vilket motsvarar en längd på Streteredsbadet. Man ska också kunna simma både på mage och rygg, men simsättet beror på individen. Vi tränar på alla simsätt under terminen.

Kursinnehåll: Korta sträckor varvas med lite längre sträckor, så att tekniken sätter sig. I denna nivå strävar vi efter att förälder eller medföljare ska kunna avlägsna sig från vattnet så att simmaren kan vara helt självständig med instruktörerna.

Lektionstid: 30 minuter
Ålder: Barn och ungdom

Bassäng: Streteredsbadet i Kållered

Förkunskaper: Se simskolan steg 3.

Mål: 25 meter mage och rygg, totalt 50. Här ska de helst kunna vara utan föräldrar/medföljare i vattnet, precis som i steg 3. Att vara trygga i vattnet.

Kursinnehåll: Korta sträckor varvas med lite längre sträckor, så att tekniken nötes in i rörelseminnet. Detta är sista gruppen på Streteredsbadet. Därefter kommer Åbybadets djupa bassäng.

Lektionstid: 30 minuter
Ålder: Barn och ungdom

Bassäng: Åbybadet

Förkunskaper: Se simskolan steg 4.

Mål Simkunnighet, 200 meter varav 50 meter på rygg.

Kursinnehåll: Individuella mål anpassade utifrån funktionsvariation. Vi tränar på Bröstsim, Ryggsim samt magcrawl. I denna nivån är verksamheten förlagd på åbybadet, det är därför viktigt att simmaren kan simma på djupt vatten helt självständigt. Detta är vår sista nivå i simskolan, när man är färdig med steg 5 går man vidare till vår parateknikskola.

Lektionstid: 40 minuter

GLÖM INTE ATT BESÖKA OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

Md banner f reningscertifikat
Swimming pool
Vi bedriver majoriteten av vår verksamhet på Lilla Åbybadet i Mölndal. För mer info om badet, klicka på bilden.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub