Output 7tyvka

Tävlingsverksamheten

Vår syn på tävlingsverksamheten har utgångspunkt ur vår värdegrund: hjärta leder till utveckling och utveckling leder till framgång. Viktigaste inom tävlingsverksamheten är gemenskapen, att vi har roligt tillsammans. Det är förutsättningen för att kunna utvecklas och nå framgång.


Våra grupper

MASS tävlingssimning är organiserad i grupper på olika nivåer som tar hänsyn till både simfärdighet och ålder. Allt från de yngsta Simiaden simmarna till den absoluta Eliten i Sverige.

MASS vill att alla våra simmare skall se fram emot sin simträning, att de ska känna framsteg och glädje på den nivå som passar just honom eller henne. Det är utifrån detta som vi bygger verksamheten, grupperna och vår träning.

Lek, teknik och målinriktad träning är ledord i vår verksamhet. Ju högre upp i verksamheten simmaren kommer desto mer individuellt målinriktad blir träningen.

Förflyttningar mellan grupper sker först efter diskussion mellan tränare och verksamhetsansvarig. Simmarens mognad, både fysiskt (man växer och utvecklas i olika takt), mentalt (självförtroende, inställning till utmaningar och krav) och socialt (kamratskap och omtanke) är områden som vi tittar på förutom den simtekniska nivån. Mer information om de olika grupperna finner Du här.

De flesta gruppförändringarna sker inför läsårsstarten på hösten. Vi eftersträvar att skapa så jämna grupper, såväl åldersmässigt som simtekniskt.


Våra tränare

Vi eftersträvar en hög kompetens hos våra tränare genom en aktiv ledarutbildning, både extern och intern. Ett viktigt led i kompetensutvecklingen är erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan tränarna. Enhetliga tekniker och träningsmetoder genom alla våra tävlingsgrupper är en annan viktig komponent.

Tränaren är en av de viktigaste länkarna i klubbens verksamhet och är den som praktiskt genomför klubbens målsättning. Tränaren arbetar med att utveckla simmarna och få dem att trivas och HA KUL!


För mer information så rekommenderar vi att ni också läser följande dokument:

MASS värdegrund

Att vara en MASS-simmare

Att vara en MASS-förälder

För övriga dokument finner ni på sidan Våra dokument

Besök gärna vår Facebooksida och vårt Instagramkonto (länkar nedan):

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub