PRIVATUNDERVISNING


Privatundervisning innebär att deltagaren är själv i vattnet tillsammans med en instruktör. Lektionstiden är 30 minuter. Denna verksamhet riktar sig till lite äldre barn/ungdomar som inte uppnått simkunnighet och till barn som har väldigt svårt för ett specifikt moment och behöver extra hjälp. Vi erbjuder tyvärr ingen privatundervisning för barn som vill lära sig ännu ett simsätt.

Vi rekommenderar att man bokar tre till fyra privatlektioner relativt tätt inpå varandra, för att kunna se resultat. Barnen/ungdomarna behöver lära känna instruktören och instruktören behöver få chansen att återkommande jobba med tekniken.

I nuläget erbjuder vi privatlektioner på Åbybadet under skolloven (framförallt på morgonen/förmiddagen). Varje tillfälle kostar 300 kronor exklusive entré till badet.

Intresserade? Skicka ett mail till kansliet@mass.se och skriv med följande information:

  • Barnets ålder
  • Barnets nuvarande kunskap (t ex vilka simsätt hen kan och hur långt hen kan simma)
  • Ett telefonnummer vi kan nå er på.
Vi återkopplar så snart vi kan via mejl.Besök gärna vår Facebooksida och vårt Instagramkonto (länkar nedan):

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub