Återanmälan

För de barn som är aktiva under pågående termin kan ni som föräldrar boka plats på en kurs till nästkommande termin. Återanmälan öppnar datum x och stänger datum x, ni kan under den här tiden boka en plats för ert barn inför hösten 2019, för aktuella datum se nedan.

Inför återanmälan

Oavsett verksamhet så är det ni föräldrar som aktivt själva bokar en plats för kommande termin.Ni väljer dag och tid samt nivå (men alla barn har en plats till nästa termin förutsatt att ni återanmäler under den veckan som återanmälan är). Grupper och tider löses upp när terminen avslutas och är inte kvar till nästa termin för att barnen ska gå i rätt nivå för att få effektiv en inlärning. Ni har också nu möjligheten att byta dag och tid.

Baby-minisim
Är ni osäkra på vilken nivå ni skall anmäla till så tveka inte att höra med instruktören som barnet har.

Simskolan - både för barn fyra och åtta år och äldre.
Näst sista gången på terminen så kommer instruktörerna ut till er föräldrar och ger er en rekommendation om vilken nivå instruktörerna anser att ni skall återanmäla ert barn till kommande termin. Tänk på att vi ger rekommendationer för att få så jämna grupper som möjligt samt att det inte skall bli för svårt (eller för lätt) för ditt barn. Ni får även en lapp med vilka simmärken ditt barn tagit den lektionen om ni vill köpa det. Ni kommer att få ett separat mail med information om detta.

Simskolan med funktionsvariation
Ni får ett mail med information om att tacka ja eller nej till kommande termins simskola. Utefter vilka som vill fortsätta så gör instruktörerna jämna grupper med deltagare som passar bra tillsammans.


Hösten 2019

  • Boka aldrig en plats ni inte ska ha, läs om dem olika nivåerna här!
  • Tänk på att skriv upp när faktura sänds ut till er mail (finns alltid som info här långt innan återanmälan), ni kan också logga in på ert barns konto för att se fakturan.
  • Lägg in betalning och kontrollera när er betalning kommer till oss. Ni kan se i ert myclubkonto när betalningen är registrerad hos oss.


Baby-minsim, simskola 8 år och äldre se nedan

Verksamhet

Återanmälan öppen

Återanmälan stängd

Utskick av faktura samt information

Betalning oss tillhanda*

Uppstartsmail inför ht 19 kommer

Baby- och minsim7 maj13 maj kl 090013 majomgående efter att fakturan är mottagen men senast 24 maj15 augusti
Simskola 8 år och äldre7 maj13 maj kl 090013 majomgående efter att fakturan är mottagen men senast 24 maj15 augusti
Simskola med funktionsvariationSköts manuellt*30 april9 majomgående efter att fakturan är mottagen men senast 24 maj15 augusti


*Mail skickas ut till alla i dessa grupper med information samt instruktioner om att tacka ja eller nej till fortsatt simning.

*Betalning oss tillhanda i form av hela kursavgiften. Man bekräftar sin plats genom att betala fakturan. Betalningen behöver läggas upp minst en dag innan för att transaktionen skall kunna ske i tid. Fakturan kommer på mail samt kan ses under profilen i MyClub. Där kan ni även se om fakturan är betald eller inte.

*Blir det för få anmälda i en nivå observera att vi kan behöva justera den tiden till en annan nivå och erbjuda er en annan dag/tid, sker detta så kontaktar vi er.


Simskolan fyra år och äldre

Nivå

Återanmälan öppen

Återanmälan stängd

Fakturautskick

Betalning oss tillhanda*

Uppstartsmail inför ht 19 kommer

BADDAREN & SKÖLDPADDAN

7 maj kl 090013 maj kl 090013 maj

omgående men senast 24 maj

15 augusti

PINGVINEN & FISKEN

7 maj kl 084513 maj kl 090013 majomgående men senast
15 augusti

KROKODILEN & HAJEN

7 maj kl 083013 maj kl 090013 majomgående men senast 24 maj
15 augusti

Chans till förtur teknikskola

7 maj kl 083013 maj kl 0900


13 maj

omgående men senast 24 maj

15 augusti

*Betalning oss tillhanda i form av hela kursavgiften. Man bekräftar sin plats genom att betala fakturan. Betalningen behöver läggas upp minst en dag innan för att transaktionen skall kunna ske i tid. Fakturan kommer på mail samt kan ses under profilen i MyClub. Där kan ni även se om fakturan är betald eller inte

*Blir det för få anmälda i en nivå observera att vi kan behöva justera den tiden till en annan nivå och erbjuda er en annan dag/tid, sker detta så kontaktar vi er.

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Md vill du bli instrukt r
Md vill du bli funktion r
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub