Simskola 1

MASS - vill ge både barn och vuxna en god relation till vatten!

MASS olika verksamheter handlar om samvaro, glädje och att vara i vatten som stimulerar dessutom barnets motoriska utveckling. Det är en fantastisk upplevelse att få bada tillsammans med sitt barn och detta är något MASS vill främja från tidig ålder. Det skall kännas som en röd tråd att följa MASS simprogram från babysim till barnet är simkunnig. Att få känna glädje och trygghet i vatten är något vi tycker skall vara en självklarhet för alla barn (och vuxna!). Nedan kan ni läsa om våra olika verksamheter inom detta område. Oavsett verksamhet så är din roll som vuxen viktig då förälderns egen trygghet eller osäkerhet i vattnet överförs till barnet. Var lugn och positiv när du umgås med ditt barn i och kring vatten, ha en positiv inställning till undervisningen ni är en del av.

Från start så "smyger" vi in ett säkerhetstänk som vi hoppas barnen har med sig hela livet. Till exempel att man alltid går i simhallen, att barnet aldrig hoppar i vatten om inte en vuxen är i vattnet först. Barnet får tidigt lära sig att fråga en vuxen om lov innan man går i vattnet. Vi har återkommande rutiner, för barn trivs och utvecklas i igenkännande miljöer - det är oftast vi vuxna som tröttnar först och vill har variationer. All undervisning sker under lekfullt förhållningssätt och utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära. Det är genom att ha kul som vi lär oss!!


Baby- och minisim - från tre månader till cirka fyra år

Babysim vänder sig till spädbarn/barn mellan tre månader till cirka två år och minsim kommer efter det, från cirka två års ålder upp till cirka fyra år. I varje grupp är det fem till tio barn, en till två instruktörer som är utbildade av Svensk Simidrott och upp till två vuxna per barn får vara i vattnet. När barnet blir äldre kan det räcka med en förälder då det lätt kan bli lite för många med två föräldrar i vattnet. Men vill båda föräldrarna vara med går det givetvis jättebra.

Under en lektion, som varar 30 minuter på Streteredsbadet i Kållered, tar vi oss fram i vattnet och ägnar oss åt roliga vattenövningar där barnets motorik, balans och nyfikenhet stimuleras.I babysim jobbar vi med att upptäcka vattnets egenskaper och vad som händer med kroppen när vi kommer ned i vattnet. Exempel på vad barnen lär sig tidigt är hur flytkraften fungerar och att vara under vattnet. Barnen får respons på sina rörelser vilket ger en tidig kroppsmedvetenhet. Föräldrarna får lära sig tidigt i babysimmet hur man umgås med babyn i vattnet och bli trygg med detta. När den vuxna är avslappnad och upplever kontroll kommer också barnet att bli tryggt.

Det är aldrig försent att börja i baby- eller minisim. Ett vanlig men felaktigt synsätt är nödvändigheten i att barn har kvar dykreflexen för att gå i babysim. Med dykreflexen menas att spädbarn automatiskt håller andan under vattnet och reflexen försvinner vanligtvis omkring ett års ålder men det varierar mycket. Faktum är att babysim idag inte har fokus på denna reflex utan istället på att lära barnet att hålla andan/blåsa ut med viljan istället för rent reflexmässigt.

Vi fortsätter i minisimmet att utveckla känslan i vatten, mycket repetition, sång och återkommande övningar och lekar. Det är mycket repetition vilket är viktigt för barn i denna ålder, det är i rutiner som barnet känner trygghet i och därför jobbar vi mycket med detta. Man behöver inte ha gått alla nivåer eller kurser för att hoppa på en kurs i dessa verksamheter, kika under nivåer för att ta reda på vilken nivå som passar dig och ditt barn bäst!

Simskola 4 år och uppåt

Vår simskola är en rolig och lekfull aktivitet och genom det, effektiv i att nå simskolans mål – att barnen skall lära sig att simma och effektivt ta sig fram i vattnet. Vi vill att ert barn ska få en trygg, kul och bra start för att kunna simma hela livet.

Verksamheten vänder sig till barn som har fyllt fyra år. Barnet ska dessutom kunna klara sig på egen hand med instruktörer och de andra barnen i bassängen samt vara mogen för att ta instruktioner. Många barn är mer redo att börja simskola när de är fem, sex år och då gör man det. I väntan på att börja simskola är en bra förberedelse att bada tillsammans med ditt barn, leka och ha kul i vattnet så barnen blir trygga i just vattnet.

För ditt barns skull och hans/hennes utveckling är det viktigt att ni ser inlärningen som en rolig aktivitet och något som barnen kan växa i under flera terminer. Vill man att siminlärningen skall gå snabbare så är all tid i vattnet barnet får utöver simskolelektionen värdefull. Att "bara" bada och ha kul gör att barnen tränar på sin balans och andningen (bubblorna) kommer naturligt genom glädje och lek.


Simskola 8 år och äldre

Om barnet är 8 år och äldre och vill börja simskolan så har vi några grupper just för detta. Samma pedagogik och metod men med något äldre barn. Det kan också vara så att barnet gått en annan simskola tidigare men nu vill börja i MASS.


Simskola vid funktionsvariation

Verksamheten riktar sig till alla barn som har fyllt 4 år och som har en funktionsvariation.

Simskolan med funktionsvariation har samma mål som den ordinarie simskolan, att barnen skall ha en glädjefylld aktivitet och genom det bli trygga och ha ett bra förhållningssätt till vatten. Deltagarna ska få möjlighet att prova/lära sig de tre simsätten crawl, bröstsim och ryggsim i den mån barnet motoriskt och fysiskt klarar av det, undervisningen är alltså mer anpassad för de olika individerna i gruppen.

Grundläggande precis som i alla MASS verksamheter är att barnet skall känna sig trygga i vattnet: att doppa sig, flyta, glida, balansera och vända i vattnet, ta sig upp/ner i vattnet självständigt, djupdyka, röra sig självständigt i vattnet, hålla sig fast i kant och därefter att simma.

Kurserna sker på Streteredsbadet fram tills vår avslutande simskola som är i Åbybadet och där befäster vi simkunnigheten genom att öva på djupt vatten. Anmälan till dessa grupper sker manuellt, maila parasim@mass.se för mer information och köplats.


Pedagogik

Vattenvana har en mycket stor innebörd för barnets simkunnighet, balans, trygghet, flyta och glida är nyckelord för vattenvana. Vid vattenytan ska barnen ta sig framåt på ett effektivt och energisnålt sätt. Hur barnen ligger i förhållande till vattenytan är av stor vikt. Pilen som vi arbetar med redan från baddaren är av en anledning, ju "smalare" vi är i vattnet desto mindre energi gör vi av med när vi tar oss framåt i vattnet. Vi lär barnen att vara så förberedda det bara går för en eventuell nödsituation. I MASS simskola använder vi inte några flythjälpmedel utan vi lär barnen att vara trygga i vattnet på egen hand. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen vid behov.

Det finns fyra olika simsätt att ta sig fram i vattnet: ryggsim (ryggcrawl), frisim (magcrawl), bröstsim och fjärilsim. Det första ordentliga simsättet som barnen kommer att lära sig är crawl på rygg och mage. Det tekniskt mer komplicerade bröstsimmet introduceras först i nivå fisken, men framförallt i de två sista nivåerna. I dessa nivåer har de flesta fått den kroppsmedvetenhet de behöver för att klara bröstsim. Det viktigaste oavsett simsätt är vattenläge, balans och andning. Bröstsimmet vi lär ut kan skilja sig från bilden du själv har av bröstsim, vårt fokus i bröstsimmet är bra vattenläge och ett bra tryck i bentag för att effektivt ta sig fram i vattnet. Fjärilssim leker vi med redan från första nivån men vi tränar inte teknik och vi pratar inte kring fjärilssim utan mer att vi är delfiner som tar oss fram i vattnet.

För att definieras som simkunnig finns det en nordisk definition som lyder: "kunna falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg ". Det är vår målsättning i sista steget i simskolan, det bygger vi upp pedagogiskt på fem-sex nivåer genom simskolan. I MASS simskola är vårt mål att på ett effektivt och roligt sätt att uppnå simkunnighet.


Hur man lär ut effektiv siminlärning

Kan man göra något själv för att hjälpa sitt barn med glädje i vatten till effektiv siminlärning?
Ja massor, klicka nedan för kortfilmer med konkreta övningar från Svenska Simförbundet:

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Md vill du bli instrukt r
Md vill du bli funktion r
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub