MASS - Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap är en ideell simklubb, som bedriver simverksamhet för att utveckla främst barn, ungdomar och unga vuxna fysiskt och socialt. Klubbens syfte är att med glädje och i gott kamrat­skap öka simkunnigheten och utveckla kompetenta idrottare, vare sig man vill bli elitsimmare eller motionär. För att lyckas satsar vi både på bredden och på toppen; från baby- och minisim via simskola och teknikskola till tävlingsverk­samhet och (i somliga fall) landslag. Vi har motsvarande struktur i vår parasimsverksamhet, än så länge med start i simskola, men även här med nationella uttagningar i toppen.

MASS har drygt 3000 medlemmar och ett åttiotal medarbetare, tillsvidareanställda eller timarvoderade.

MASS driver genom ett helägt aktiebolag, Mölndals ASS Friskvård AB (MFAB), Stretereds bad- och friskvårds­anläggning på uppdrag av kommunen. På Streteredsbadet erbjuder vi simundervisning, rehabilitering, friskvård, bad och rekreation. Inom MFAB drivs också Café Sjöhästen i Åbybadet.

Vad vill MASS?

Genom sin verksamhet ska MASS medverka till fysisk och social utveckling av ungdomar med syfte att skapa goda idrottsutövare med en god klubb- och laganda samt till ett avståndstagande mot alkohol, droger och doping.


Hur gör MASS?

MASS ska erbjuda en god simträning för alla kategorier simmare från nybörjare till elitsimmare
MASS ska bedriva simskoleverksamhet
MASS ska bedriva handikappsimning
MASS ska bedriva masters- simning
MASS har som mål att regelbundet bidra med simmare på riksnivå; SumSim riks, JSM och SM
MASS ska satsa på fortsatta framgångar i SumSim region, JDM och DM
MASS ska eftersträva en hög nivå på ledare och tränare genom aktiv ledarutbildning. Samarbete och enhetliga metoder ska vara ledord i våra verksamheter
MASS ska verka för gott samarbete i regionen
MASS ska medverka till att ingå i regionala lag med internationellt utbyte
MASS ska arbeta för att svensk simning bibehåller sin höga nivå och vidareutvecklas

Verksamheter 2

Besök gärna vår Facebooksida och vårt Instagramkonto (länkar nedan):

Md banner f reningscertifikat
Md idrottens bingo logo web transparent
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub