ARRANGEMANGSKOMMITTÈN 2019/2020


Arrangemangskommitténs (AK) ansvarsområde är att organisera, förbereda och genomföra föreningens tävlingsarrangemang. De utvärderar och föreslår också förbättringar till framtida arrangemang och säkerställer fortlöpande utbildning av föreningens funktionärer och volontärer.

Samtliga personer i arrangemangskommittén kan nås via adressen ak@mass.se.


Christian SjöstedtBryggan
Johan BravertFunktionärsansvarig
Martin Swegmark
Tommy AlsterstadBryggan
Ulrika SwegmarkTävlingsledningen
Representant från kansliet

Besök gärna vår Facebooksida och vårt Instagramkonto (länkar nedan):

Md banner f reningscertifikat
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub